Mátyás, a király

A napokban több súlyos repülőesemény is történt Magyarországon. Az egyik jól dokumentált eset a Rendőrség MD500E típusú, R501-es helikopterének lezuhanása volt a Balatonba. Az esetről napvilágot látott képsorok alapján számomra úgy tűnik, hogy valamilyen, a farokrotorral összefüggő probléma (korábban egyébként épp ezt a gépet érintette a faroklégcsavar meghajtó tengely tengelykapcsolóinak javítása) merülhetett fel. A Rendőrség kevesebb, mint 24 óra alatt megállapította, hogy „a helikopter minden előírt technikai felkészítésen, vizsgán, éves és időszakos karbantartáson részt vett, azokon megfelelt, repülésre műszakilag alkalmas állapotban kezdte meg a gyakorlatot, a pilóták valamennyi szükséges képesítéssel, repülőorvosi minősítéssel rendelkeztek, a repülési feladat végrehajtására az előírásoknak megfelelően felkészültek, illetve a helikopter személyzete a bekövetkezett vészhelyzet elhárítását a szakmai protokollnak megfelelően végezte, az azonban nem vezetett eredményre.”

Continue Reading